Over ons

Over Pixelhobby

Hier vind je informatie en de algemene voorwaarden.

Welkom in de wereld van Pixels ...

Zowel de Pixel Classic (10 dpi) als de Pixel XL (5 dpi) worden van 94% natuurlijke (suikerriet) grondstoffen gemaakt.
Deze grondstoffen zijn 100% recyclebaar.

Alle © Pixelhobby producten zijn vrij van giftige bestandsdelen.

De Pixels van © Pixelhobby zijn duurzaam.

De Pixel XL van © Pixelhobby zijn herbruikbaar.Ger Verschoor over Pixelhobby...

Zijn standaard antwoord 'Op school was ik erg goed in het tekenen van vierkantjes'

"Het idee had ik al in 1980, ik stond veel op de speelgoedbeurs in Neurenberg, en wilde een eigen product waar ik mijn energy en creativiteit in kwijt kon. Iets met kleur, zoals borduren, maar dan makkelijker en voor de hele familie.
Bovendien moest je er meer mee kunnen dan alleen maar het nabouwen van voorbeelden. Stel je toch eens voor dat je je eigen foto zou kunnen mozaïken."

Wij zijn iedere werkdag geopend
van 09:00 tot 17:00 uur

Wij zijn via ons telefoon nummer uit Amsterdam, tevens te bereiken in Wervershoof.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de algemene voorwaarden van Pixelhobby BV. Wij streven er naar dat u tevreden bent met onze producten en diensten. Mocht u vragen of opmerkingen hebben neem dan contact op met info@pixelhobby.com

1. ALGEMEEN

1.1. Op alle overeenkomsten, leveringen en diensten van Pixelhobby BV zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.

1.2. Door het accepteren van een bestelling betekent dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden automatisch aanvaardt.

2. BESTELLING & BETALING

2.1. Bij Pixelhobby BV kunt u betalen door middel van IDEAL / of overschrijving.

2.2. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Pixelhobby BV gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

2.3. Pixelhobby BV is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, stelt Pixelhobby BV u hiervan per e-mail binnen 2 werkdagen op de hoogte en wordt de bestelling kosteloos geannuleerd.

3. VERZENDING & LEVERING

3.1. Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling.

3.2. Elke bestelling wordt uiterlijk 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bezorging aangeboden bij een verzendbedrijf.

3.3. In het geval dat dit niet mogelijk is, wordt u hiervan onmiddellijk per e-mail op de hoogte gesteld.

3.4. Indien Pixelhobby BV de bestelling niet binnen 20 werkdagen kan verwerken, heeft u de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren.

3.5. Voor een bestelling in Nederland wordt €2,95 in rekening gebracht.

3.6. Voor een bestelling buiten Nederland, binnen Europa wordt €5,95 in rekening gebracht.

4. RETOURNEREN

4.1. Indien de bestelling niet overeenkomt met uw verwachtingen, kunt u deze binnen 14 werkdagen retourneren. Wel verzoeken wij u voorafgaand aan de retourzending een e-mail te versturen naar: info@pixelhobby.com

4.2. Retourneren is alleen mogelijk in originele verpakking met alle geleverde toebehoren en in nieuwstaat verkerend.

4.3. Het recht om te retourneren vervalt indien het product gebruikt en of beschadigd is.

4.4. Uitsluitend vooraf aangekondigde en tijdig door Pixelhobby BV ontvangen retourzendingen worden in behandeling genomen.

4.5. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de verzender. Indien de levering niet (geheel) overeenkomt met uw bestelling brengt Pixelhobby BV de kosten van de retourzending in mindering.

4.6. Binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending en welbevinden stort Pixelhobby BV het betaalde bedrag terug op uw rekening.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1. Pixelhobby BV garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld. Indien de door Pixelhobby BV geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot de aanschafwaarde van het product in kwestie.

5.2. Pixelhobby BV is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor geen enkele vorm van vervolgschade die een afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten/diensten mocht lijden.

5.3. Pixelhobby BV streeft er naar om alle informatie zoals deze op de website wordt aangeboden correct weer te geven en actueel te laten zijn. Het kan echter voorkomen dat sommige informatie niet volledig of onjuist is. Aan de gegevens zoals die op de website voorkomen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Pixelhobby BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten zoals die kunnen voortvloeien uit niet volledige en/of onjuiste informatie.

5.4. Pixelhobby BV is niet aansprakelijk voor overschrijding van aangegeven levertijden of beschadiging of verlies door het verzendbedrijf.

6. OVERMACHT

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Pixelhobby BV in geval van overmacht het recht om,naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

7. TOEPASSELIJK RECHT & BEVOEGDE RECHTER

Op alle overeenkomsten, leveringen en diensten van Pixelhobby BV, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.

8. PRIVACY STATEMENT

Pixelhobby BV respecteert de privacy van haar relaties en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonsgegevens worden door Pixelhobby BV nimmer ter beschikking gesteld aan derden, met uitzondering van de gegevens die noodzakelijk zijn voor de bezorging en betaling van de bestelling.

9. COPYRIGHT

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van Pixelhobby BV.

Pixelhobby BV
Handelsweg 17
1693 AZ Wervershoof
Nederland
Tel: +31 204470 555
info@pixelhobby.com
www.pixelhobby.com

IBAN: NL89RABO0170800903
BIC: RABONL2U
BTW nummer:NL852473357B01
KVK nummer: 57185492

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de algemene voorwaarden van Pixelhobby BV. Wij streven er naar dat u tevreden bent met onze producten en diensten. Mocht u vragen of opmerkingen hebben neem dan contact op met info@pixelhobby.com

1. ALGEMEEN

1.1. Op alle overeenkomsten, leveringen en diensten van Pixelhobby BV zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.

1.2. Door het accepteren van een bestelling betekent dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden automatisch aanvaardt.

2. BESTELLING & BETALING

2.1. Bij Pixelhobby BV kunt u betalen door middel van IDEAL / of overschrijving.

2.2. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Pixelhobby BV gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

2.3. Pixelhobby BV is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, stelt Pixelhobby BV u hiervan per e-mail binnen 2 werkdagen op de hoogte en wordt de bestelling kosteloos geannuleerd.

3. VERZENDING & LEVERING

3.1. Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling.

3.2. Elke bestelling wordt uiterlijk 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bezorging aangeboden bij een verzendbedrijf.

3.3. In het geval dat dit niet mogelijk is, wordt u hiervan onmiddellijk per e-mail op de hoogte gesteld.

3.4. Indien Pixelhobby BV de bestelling niet binnen 20 werkdagen kan verwerken, heeft u de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren.

3.5. Voor een bestelling in Nederland wordt €2,95 in rekening gebracht.

3.6. Voor een bestelling buiten Nederland, binnen Europa wordt €5,95 in rekening gebracht.

4. RETOURNEREN

4.1. Indien de bestelling niet overeenkomt met uw verwachtingen, kunt u deze binnen 14 werkdagen retourneren. Wel verzoeken wij u voorafgaand aan de retourzending een e-mail te versturen naar: info@pixelhobby.com

4.2. Retourneren is alleen mogelijk in originele verpakking met alle geleverde toebehoren en in nieuwstaat verkerend.

4.3. Het recht om te retourneren vervalt indien het product gebruikt en of beschadigd is.

4.4. Uitsluitend vooraf aangekondigde en tijdig door Pixelhobby BV ontvangen retourzendingen worden in behandeling genomen.

4.5. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de verzender. Indien de levering niet (geheel) overeenkomt met uw bestelling brengt Pixelhobby BV de kosten van de retourzending in mindering.

4.6. Binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending en welbevinden stort Pixelhobby BV het betaalde bedrag terug op uw rekening.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1. Pixelhobby BV garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld. Indien de door Pixelhobby BV geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot de aanschafwaarde van het product in kwestie.

5.2. Pixelhobby BV is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor geen enkele vorm van vervolgschade die een afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten/diensten mocht lijden.

5.3. Pixelhobby BV streeft er naar om alle informatie zoals deze op de website wordt aangeboden correct weer te geven en actueel te laten zijn. Het kan echter voorkomen dat sommige informatie niet volledig of onjuist is. Aan de gegevens zoals die op de website voorkomen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Pixelhobby BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten zoals die kunnen voortvloeien uit niet volledige en/of onjuiste informatie.

5.4. Pixelhobby BV is niet aansprakelijk voor overschrijding van aangegeven levertijden of beschadiging of verlies door het verzendbedrijf.

6. OVERMACHT

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Pixelhobby BV in geval van overmacht het recht om,naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

7. TOEPASSELIJK RECHT & BEVOEGDE RECHTER

Op alle overeenkomsten, leveringen en diensten van Pixelhobby BV, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.

8. PRIVACY STATEMENT

Pixelhobby BV respecteert de privacy van haar relaties en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonsgegevens worden door Pixelhobby BV nimmer ter beschikking gesteld aan derden, met uitzondering van de gegevens die noodzakelijk zijn voor de bezorging en betaling van de bestelling.

9. COPYRIGHT

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van Pixelhobby BV.

Pixelhobby BV
Handelsweg 17
1693 AZ Wervershoof
Nederland
Tel: +31 204470 555
info@pixelhobby.com
www.pixelhobby.com

IBAN: NL89RABO0170800903
BIC: RABONL2U
BTW nummer:NL852473357B01
KVK nummer: 57185492